Serveis

Fomentem espais dinàmics, interactius i participatius.

Promovem  la perspectiva de gènere com a eix transversal.

Els nostres àmbits d’actuació són la Salut, Creixement Personal i la Igualtat.  Volem potenciar l’adquisició d’actituds i hàbits de conducta saludable. Oferir eines i recursos per apoderar a la població, en ser partícips de la seva pròpia salut, sexualitat i autocura. 
Oferim un gran ventall de formacions i activitats destinades a institucions, empreses, ensenyament i altres col·lectius.
Realitzem programes a mida  tenint cura de les vostres necessitats.